Aktualności

20-05-2020 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 22.05.2020 r. Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu obowiązującej na drodze S17, polegajacej na zmianie przebiego tymczasowego bypassa w km około 20+300. Na wjeżdzie i wyjeżdzie na bypass obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h, oraz 60 km/h na pozostałym odcinku.

14-05-2020 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 20.05.2020 r Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu starego przebiegu DK17 z drogą gminną 270414W i drogą powiatową DP2737W.

Powodem wprowadzenia czasowej organizacji ruchu jest budowa nasypu na dojeździe do obiektu WD-7, budowa DOPT1.1, oraz budowa PZM-6.

Skrzyżowanie S17 z DK17 w km 21+150 zostanie zamknięte.

Dojazd do Nowej Wsi i Sępochowa z drogi DK17  będzie możliwy poprzez skrzyżowanie łączace S17 z drogą gminną 270414W w km 21+550.

Drugim etapem COR będzie otwarcie wlotu ronda w Kołbieli.

 

 

07-05-2020 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 11.05.2020 r. Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu polegajacej na uruchomieniu ruchu po obiekcie WD-11 war 1 w ciągu drogi krajowej nr 50 na skrzyżówaniu  z trasą S17  w km 196+800 do 198+200 DK50.

Projekt zakłada, że rondo na S17 zostanie przekształcone w trójwlotowe. Na utworzonym skrzyżowaniu łącznicy z DK50, w celu usprawnienia ruchu, zaprojektowanoa zakaz skręcania w lewo dla nadjeżdżających od strony Grójca. Dostanie sie na S17 będzie możliwe z wykorzystaniem pobliskiego starego ronda na skrzyżowaniu DK50 z DK17, gdzie będzie można zawrócić.